Back to TOP

Thùng rác y tế

Công ty Hành Tinh Xanh bán thùng rác y tế cho bệnh viện, thùng đựng rác nhựa y tế, sọt rác y tế giá rẻ được đặt ở bệnh viện tòa nhà. Là nơi mua bán sọt rác y tế, thùng đựng rác thải bệnh viện, thùng rác nhựa, thùng rác có nắp đậy, thùng đựng rác đạp chân, thùng rác gia đình, sọt đựng rác.. với giá cả phù hợp